BES’te yeni dönem! Başvuru koşulları açıklandı – Son Dakika Ekonomi Haberleri

Özel Sigortalar ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek kısmi ödeme talebine ilişkin uygulama esaslarını belirleyen genelgeyi yayımladı.

Uygulama ile katılımcılar düğün, ev satın alma ve doğal afet durumlarında hesaplarında biriken tutarın %50’sine kadar sistemden çıkmadan ve haklarını kaybetmeden alabilecekler.

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen katılımcılar, SEDDK’nın belirleyeceği durum çerçevesinde anlaşmalı oldukları emeklilik şirketiyle iletişime geçebilecek. Emeklilik şirketleri katılımcıların taleplerini Emeklilik Gözetim Merkezi’nin sağladığı altyapı üzerinden takip edecek.

İLK ÖNCE ÖDEME ALMANIZA GEREK YOK

Başvuru yapabilmek için katılımcıların belirtilen durumlarda halihazırda kısmi ödeme almamış olmaları gerekmektedir. Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi olanlara yalnızca bir kez başvuru yapma hakkı verilirken, halihazırda doğal afet durumu dışında kısmi ödeme almış olanların bir önceki tarihten itibaren en az 5 yıl süreye sahip olmaları gerekmektedir. yeni başvuru tarihine kadar kısmi ödeme.

İlk kez kısmi ödeme talep eden katılımcıların en az 5 yıldır sistemde olup olmadığı kontrol edilecektir.

SEDDK, süre şartının yanı sıra katkı payı ödemesine ilişkin bazı kriterler de belirledi. Doğal afetler hariç kısmi taksit almış olanların, bir önceki taksit tarihinden itibaren asgari aylık ücretin en az beş katı tutarında katkı payı ödemiş olmaları veya bu hakkını ilk kez kullanacak katılımcıların geçerlilik tarihinden itibaren ödeme yapmış olmaları gerekmektedir. Sözleşme tarihinden son teslim tarihine kadar.

???????Bireysel emeklilik sözleşmesinde herhangi bir rehin, rehin veya kredi temlik sözleşmesinin bulunmadığı tespit edilecektir. Kısmi ödeme talebinin kabul veya reddi sonucu, talep formunun firmaya ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde elektronik iletişim araçları aracılığıyla katılımcıya bildirilecektir.

Katılımcılar gerekli belgelerle veya başvuru tarihinden 2 ay öncesine kadar evli olduklarını veya ev satın aldıklarını kanıtlayan belgelerle başvuruda bulunabilirler. Başvuruları onaylanan ve ödeme alan katılımcıların, ödemeyi aldıktan sonraki 2 ay içerisinde ilgili belgeleri firmaya teslim ederek başvuru sürecini tamamlamaları gerekecektir.

Ev alımında Tapu ve Tapu Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan web tapu ile üretilen doğrulama kodunu içeren mülkiyet belgesinin bir kopyası belge olarak ibraz edilecektir. Evlenme durumunda e-Devlet sistemi ile üretilmiş ve doğrulama kodunu içeren nüfus cüzdanı örneği, doğal afet durumunda ise doğal afetin meydana gelmesinin ardından SEDDK tarafından açıklanan belge ibraz edilecek.

KISMİ ÖDEME TUTARI YÜZDE 50’YE KADAR BELİRTİLEBİLİR

Kısmi ödeme işlemleri ve hesaplamaları, başvuru tarihinde katılımcının hesabında bulunan fon payı sayısına göre yapılacaktır. Başvuru tarihinde bekleyen fon satın alma talimatları, katkı tutarları ve henüz katılımcının hesabına geçmemiş olan devlet katkısı dikkate alınmayacaktır.

Hesabında birden fazla fon türü bulunan katılımcıdan, kısmi ödeme tutarının toplam birikimine oranı oranında her bir fon türüne ait fon paylarını satması istenecektir. Fon satış talimatı verilecek hesapta fon dağıtımında değişiklik veya kesinti yapılmasına ilişkin süreçler devam ediyorsa öncelikle bu süreçler beklenecektir. Katılımcıların başvuru sonrasında belge ibraz etmeleri halinde, kısmi ödeme süreci (en fazla iki ay) tamamlanana kadar fon dağıtımını değiştiremeyeceklerdir.

Tutarların bir kısmı en geç tüm fon paylarının nakde çevrildiği günü takip eden ilk iş gününde katılımcının hesabına ödenecektir. Talepten sonra belgelerin ibraz edilmesi halinde devlet katkısının ödemesi en geç fon paylarının nakde çevrilmesini takip eden ilk iş gününde tamamlanacaktır.

Herhangi bir nedenle dönüştürülen tutarın 10 iş günü içerisinde nakit olarak ödenmesinin mümkün olmaması ve kısmi ödeme yapılmasının mümkün olmaması durumunda başvuru yapılmamış sayılacaktır. Tutar, katılımcının mevcut fon dağıtım tercihine göre iki iş günü içerisinde yatırıma tahsis edilecektir.

Katılımcılar başvuru formunda kısmi ödeme tutarını %50 olarak belirleyebilir veya daha düşük bir tutar talep edebilir. Ev almak ve evlenmek için yapılan başvurularda, 2 ay içerisinde kısmi ödeme yapılmaması veya gerekli belgelerin teslim edilmemesi durumunda kısmi ödeme hakkını kullanmış sayılacak ve tutarın %30’u iade edilecektir. devlet katkılarının ödenmiş hesabından düşüldü.

Başvuru sırasında katılımcılar bireysel emeklilik sözleşmelerinden 3 yıl süreyle ayrılmayacaklarına dair taahhütname imzalayacaklardır. Bu taahhüdün başlangıç ​​tarihi kısmi ödeme tarihi olacak ve bitiş tarihi bu tarihe 3 yıl eklenerek hesaplanacaktır. Katılımcının emeklilik, ölüm veya maluliyet durumları dışında 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde sözleşmeden cayması halinde, kısmi ödeme kapsamında alınan devlet katkısı tutarı faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Genelgede ayrıca ev satın alma veya evlenme durumunda belge teslimi için son tarihler belirtildi ve belgelerin sunulmadığı durumlarda örnekler verildi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
Sponspor Bağlantılar: ilkses gazetesi - Son Mühür - ilkhaber gazetesi - Bursa Hayat - Yeni Bakış Antalya Haber